Etykiety: magazynowe, logistyczne GS1, drukarki do kodów kreskowych, plomby gwarancyjne, kody kreskowe

Etykiety magazynowe i logistyczne GS1 128 EAN
Etykiety logistyczne GS1 są jednym z podstawowych narzędzi stosowanych do oznaczania i monitorowania przepływu ładunków – jednostek transportowych, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa (producent, hurtownik, detalista, dystrybutor, przewoźnik, operator logistyczny) przekazują sobie informacje w ustandaryzowany sposób. Skanowanie etykiety logistycznej GS1 z opakowań transportowych w magazynie, może dać takie same korzyści, jak skanowanie kodu kreskowego z opakowań produktów w supermarkecie.

Standardowe etykiety logistyczne GS1 wdraża coraz więcej sieci handlowych, mobilizując tym samym do jej stosowania swoich dostawców.

Z punktu widzenia operatorów logistycznych najważniejszą korzyścią ze stosowania jednolitej etykiety logistycznej GS1 jest wyeliminowanie konieczności nanoszenia wewnętrznych etykiet magazynowych i transportowych w poszczególnych etapach procesu transportu i magazynowania, co wiąże się ze sporą oszczędnością czasu i redukcją kosztów.

Etykiety magazynowe służą wyłącznie do oznakowania miejsc na półkach regałów magazynowych. Wyróżniamy etykiety magazynowe zbiorcze – stosowane dla zbiorczego przedstawienia kodów kreskowych dla wszystkich poziomów półek z danego pionu oraz etykiety magazynowe pojedyncze – stosowane głównie w celach inwentaryzacyjnych.

W większości przypadków na etykietach magazynowych umieszczane są kody kreskowe, a także kody alfanumeryczne.

Oznaczanie produktów kodami kreskowymi jest obecnie czymś tak oczywistym, że wręcz nie wyobrażamy sobie bez nich funkcjonowania rynku detalicznego.

Podobnie jest z oznaczeniem palet. Widok etykiety logistycznej na palecie, czy innym opakowaniu transportowo-logistycznym nie dziwi absolutnie nikogo, gdyż tak jak kod kreskowy jest źródłem informacji o produkcie, tak etykieta logistyczna powinna być źródłem informacji o zawartości danej palety.

Jednak różnica pomiędzy znakowaniem produktów, a palet jest zasadnicza.

Zdecydowana większość stosowanych etykiet to wewnętrzne rozwiązania, które w żaden sposób nie są powiązane z innymi partnerami w łańcuchu dostaw i służą wyłącznie ich twórcom.

Wykorzystanie niestandardowej etykiety np. etykiety magazynowej sprawia, że kolejni odbiorcy sami tworzą swoje wewnętrzne rozwiązania, naklejając tym samych dodatkowe oznaczenia na jednostkę logistyczną.

Chcesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę?