Etykiety: magazynowe, logistyczne GS1, drukarki do kodów kreskowych, plomby gwarancyjne, kody kreskowe

Programy do drukarek

Demo etiLabel i sterowniki Citizen i Zebra

Nie wiesz jak działa program etiLabel? Wejdź… pobierz… sprawdź… Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.

Program jest dostępny w pięciu wersjach: Lite, Basic, Standard, Medio i Professional.

Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów.

Do każdej drukarki zakupionej w firmie Etisoft dodawana jest wersja Lite aplikacji. W dowolnym momencie istnieje możliwość zakupu wyższej wersji oprogramowania.

Pierwszym podstawowym krokiem do prawidłowej pracy jest instalacja drukarki na najnowszych sterownikach które można pobrać stąd:

etiLabel – BASIC do kupionej drukarki Citizen

Prosta wersja programu dla klientów drukujących głównie etykiety o stałej zawartości. Projektowanie etykiet z możliwością użycia podstawowego zestawu kodów kreskowych, danych tekstowych i grafiki. Dostępna jest również podstawowa wersja automatycznego generowania numerów seryjnych.

Opcje dostępne w wersji etiLabel BASIC

 • wydruk podstawowych elementów: kod kreskowy, tekst, grafika
 • podstawowe ustawienia: położenie, wymiary, orientacja, nazwa, wartość
 • obsługa odrywania i obcinania
 • obsługa odklejania (peeler)
 • kody kreskowe – 39, 93, 2 z 5, 2 z 5 z sumą kontrolną, EAN13, EAN8,128
 • parametry druku: liczba etykiet, liczba kopii, temperatura i szybkość druku
 • ustawienia przesunięć dla odrywania i obcinania
 • przesunięcie wydruku
 • numerator zwykły
 • druk przez porty lokalne

etiLabel – MEDIO do każdej drukarki termotransferowej

Wersja programu pozwalająca na bardziej elastyczne definiowanie wzorca etykiety. Możliwe jest automatyczne wstawianie daty lub czasu (np. data ważności), wprowadzanie danych bezpośrednio przed wydrukiem (opcja „Zapytaj przed drukiem”) czy też wzajemne powiązanie elementów ze sobą. Wersja MEDIO pozwala również na zadruk etykiet w konfekcji wielorzędowej.

Opcje dostępne w wersji etiLABEL MEDIO

 • funkcjonalność etiLabel BASIC oraz
 • data i czas (w tym data ważności)
 • automatyczne łamanie linii (tekst True Type)
 • zapytaj przed drukiem
 • druk w kilku kolumnach
 • kierunek druku (wygodna edycja bardzo długich etykiet)
 • powiązania obiektów – element docelowy pobiera wartość
  ze źródłowego
 • wyświetlenie tła (na przykład dla etykiet wstępnie zadrukowanych)

etiLabel – STANDARD najczęściej wybierana wersja

Pozwala na przygotowanie jednego wzorca etykiety i dynamiczną zmianę jej zawartości zamiast przygotowywania oddzielnych etykiet dla każdego z produktów. Definicja uprawnień użytkowników stanowi doskonałe zabezpieczenie przed niezamierzoną zmianą wzorców etykiet. W wersji STANDARD dostępna jest większa liczba typów kodów kreskowych, jak również możliwość skorzystania z zaawansowanych numeratorów.

Opcje dostępne w wersji etiLabel STANDARD

 • funkcjonalność etiLabel MEDIO oraz
 • kody dwuwymiarowe (2D): PDF417, DataMatrix
 • druk przez sterownik drukarki
 • obsługa plikowych baz danych – wymagana biblioteka MDAC (w XP instalowana z systemem): dBase (dbf), Paradox (db), Excel (xls), tekst (txt), DBISAM (dat)
 • zapamiętywanie czcionki True Type w pamięci drukarki
 • sprawdzanie długości tekstu (wartości)
 • negatyw
 • wklej specjalnie (inne strony kodowe) tylko w Win95/98/ME
 • dla elementów „Zapytaj przed drukiem”, jeśli w folderze programu istnieje plik tekstowy o nazwie takiej, jak nazwa elementu, w okienku z zapytaniem o wartość zostanie wyświetlona lista wartości z pliku zamiast pola edycyjnego
 • nie drukuj – możliwość wyłączenia niektórych elementów z druku
 • odstęp między literami (czcionki drukarki)
 • szerokość liter (czcionki True Type)
 • justowanie tekstu systemowego (czcionki drukarki)
 • kody kreskowe(ITF14,EAN13zmienna ilość/cena, EAN2,EAN5,UPCA,HIBC)
 • numeratory w wersji szesnastkowej

etiLabel – PROFESSIONAL dla najbardziej wymagających klientów

Oprogramowanie pozwala na korzystanie z dowolnych baz danych poprzez użycie mechanizmów ODBC. Umożliwia łatwą i szybką integrację

z używanymi w przedsiębiorstwie rozwiązaniami.Wersja PROFESSIONAL umożliwia druk etykiet logistycznych według standardów GS1 coraz częściej używanych przez klientów do śledzenia przesyłek w łańcuchach dostaw.

Opcje dostępne w wersji etiLabel PROFESSIONAL

 • funkcjonalność etiLabel STANDARD oraz
 • globalny numerator – możliwość stosowania ciągłej numeracji używając wielu wzorców etykiet
 • obsługa dowolnych baz danych: Access (mdb), MS SQL Server, inne przez ODBC: Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL
 • inne specyficzne kody: 2 z 5 Bewag, 3 Suisses, EAN128 Polfer
 • możliwość obliczania sum kontrolnych i umieszczania ich w tekście (potrzebne na przykład do podpisów pod kodami)
 • zapisywanie informacji o wydrukowanych etykietach (log).

etiGHOST -aplikacja do zarządzania wydrukiem etykiet

Jako usługa serwisowa systemu operacyjnego realizowana na serwerze, wykonuje zlecenia wydruku przekazywane przez zewnętrzne aplikacje, urządzenia, systemy.

Wygląd etykiety generowany jest na podstawie wzorca zaprojektowanego przy użyciu wygodnego, graficznego (WYSIWYG) programu do edycji etykiet etiLabel – bez konieczności przygotowywania składu etykiet
w kodzie źródłowym języka programowania drukarki.

Zlecenia wydruku, to proste pliki tekstowe generowane w systemach działających w przedsiębiorstwie, zawierające dane do wydrukowania. Aplikacja etiGhost wypełnia wzorzec etykiety otrzymanymi informacjami
i wysyła zlecenie wydruku do wskazanej drukarki.

Po stronie oprogramowania klienta wymagane jest jedynie dodanie funkcji generującej pliki tekstowe zawierające informacje o nazwie wzorca etykiety i wartościach elementów zmiennych na etykiecie (np. nazwa towaru
i wartość kodu kreskowego). Funkcja taka może być uruchamiana ręcznie lub automatyczni e np. przy wystawianiu dokumentu przyjęcia na magazyn, przy generowaniu zlecenia produkcyjnego lub w każdym innym momencie, kiedy pożądane jest wydrukowanie etykiet.

Napisz prośbę o wersję DEMO

Zobacz także